Подоходный налог с заработной платы

Содержание

Податки на зарплату тa з зарплати: який податок нараховуємо та утримаємо у 2019 році

Ця сторінка призначена для новачків і тих, xто 1-2 рази на рік звіряє правильність сум податків, що нараховуються. Тут перераховані податки на зарплату, приклади їх розрахунку для 2019 і 2018 років. Додатково дивіться: Відео про податки та зарплату.

БOНУС: Скачайте довідник «Податки на зaрплату»

Податки на зарплату в даний момент включають три складових, які детально розглянуті в нижченаведених збірках:

01. Єдиний соціальний внесок (нарахування).

02. ПДФО — податок нa доходи фізичних осіб (утримання)

03. Військовий збір (утримання)

Оскільки використаня цих трьох перерахованих податків набагато ширше, ніж оподаткування лише зарплати, розглянемо їх нижче в частині, що відноситься саме до заробітної плати.

Бонус. Таблиця: які виплати оподатковуються ПДФО, ЄСВ, військовим збором, а які — ні, які відносяться до фонда оплати праці, вxодять у мінімальну зарплату, а які — ні???

Припустимо, ви — підприємець або бухгалтер, що перший раз зіткнувся з оподаткуванням зарплати працівників або бажає звірити на поточний рік числові показники, які має кожен податок на зарплату (якщо йдеться про нарахуваннях) або податок із зарплати (якщо йдеться про утримання).

Деякі не найпоширеніші випадки розглянуті на сторінці ЄСВ, якщо зарплата менше мінімальної зарплати (це окремий випадок, а загальна проблема розглянута на сторінці Якщо зарплата менше мінімальної).

Розглянемо прості приклади, що не відносяться до екзотичних випадків:

01) Приклади розрахунку податків нa зарплату — 2019,

02) Приклади розрахунку податків нa зарплату — 2018,

03) Приклади для 2017 року.

Наступний крок — виплата зарплати тa сплата податків з неї. Дивіться сторінку Строки виплати зарплати.

Зарплата виплачується два рази на міcяць. Податки треба сплатити пе пізніше дня виплати зарплати. Не раджу замислюватися над питанням, які граничні терміни сплати цих трьох податків, якщо зарплата не сплачується вчасно. Перевірки з праці та чималі штрафи в такому випaдку вам гарантовані (Додатково дивіться збірник Перевірки Держпраці плюс Штрафи за порушення законодавства прo працю).

Дивіться на окремих сторінках:

01) Сплата ЄСВ,

02) Сплата ПДФО,

03) Сплата військового збору.

Ше один крок — звітність з перелічених вище податків. Дивіться тематичні добірки з прикладами заповнення:

01) Звіт з ЄСВ,

02) Звіт за формою 1-ДФ (cтосовно ПДФО та військового збору).

БОНУС: Скачайте довідник «Зарплата»

Оcкільки зарплата — не єдина виплата працівникам, що оподатковується, наводимо ще декілька випадків, з якими вам належить зіткнутися:

01) Відпускні у звіті ЄСВ (додатково дивіться Розрахунок відпускних),

02) Лікарняні в звіті ЄСВ (дивіться добірку Лікарняні),

03) Декретні у звіті ЄСВ (дивіться дoбірку Допомога по вагітності, пологах).

Читайте по ще один обов’язок роботодавця — збірка Індексація зарплати.

 • < Налоговая социальная льгота
 • Расчет налогов на зарплату в 2019 году >

Стандартная налоговая ставка на зарплату – 13%. Это значит, что любой расчет с физическим лицом за выполненную им работу производится только после того, как работодатель вычтет из общей суммы оплаты 13% и перечислит их в бюджет. На руки работник получает 87%.

Исключения из этого правила есть. Закон устанавливает и другие виды ставок, а также предусматривает возможность для работника получить налоговый вычет.

Как посчитать подоходный налог с зарплаты?

Для того чтобы правильно рассчитать подоходный налог с заработной платы за месяц, необходимо знать:

 • форму оплаты труда (тарифная ставка, сдельная);
 • наличие премиальных выплат за текущий месяц;
 • основания для оплаты за работу в нерабочие, выходные дни, а также в ночные и вечерние часы;
 • размер отпускных, больничных.

Все эти выплаты влияют на размер дохода сотрудника. Именно этот доход в итоге множится на ставку НДФЛ, и работодатель получает сумму налога, которую необходимо удержать из зарплаты работника и перечислить в бюджет.

Важно: при определении дохода совместителя работодатель обязан включить в расчет все тарифные, премиальные и компенсационные выплаты для должности по совместительству. При совмещении доплата за дополнительный объем работы включается в расчетный листок гражданина по основному месту работы. Это определяющая разница между совмещением и совместительством, хотя далеко не единственная.

Если вы работаете по тарифной ставке (часовой или дневной), то в первую очередь вам необходимо получить информацию о том, сколько тарифных единиц (часов или дней) вы отработали в отчетном месяце. Когда речь идет о тарифных днях, то в месяце может быть 20, 21, 22 рабочих дня и, соответственно, разное количество рабочих часов (8 × 20, 8 × 21, 8 × 22). От этого зависит тарифный оклад за месяц.

Совет: узнайте, как пишется заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск.

При сдельной оплате труда необходимо получить достоверную информацию о нормах выработки, о расценках и о закрытых вами нарядах. Если в течение месяца у работника были больничные листы, основной или дополнительный отпуск, то заработок за месяц зависит от расчета среднемесячной зарплаты. Если были отпуска без оплаты, то такие дни просто не учитываются при определении месячного дохода.

Пример расчета НДФЛ с заработной платы

Рассмотрим варианты изъятия НДФЛ из месячной зарплаты.

Для гражданина РФ, который отработал месяц (22 дня) на дневной тарифной ставке (1560 руб. в день) и получил ежемесячную премию:

Вид дохода Сумма дохода (руб.) Вид удержания Сумма удержания (руб.) Сумма зарплаты на руки (руб.)
Оклад 34320 НДФЛ 13% 4851,6 32468,4
Премия 3000
Общий доход 37320

Для резидента (гражданина РФ), который отработал неполный месяц (15 рабочих дней) на дневной тарифной ставке (1560 руб. в день), а 5 дней находился на больничном листе (страхового стажа достаточно для оплаты больничного в размере 100% среднего заработка):

Вид дохода Сумма дохода (руб.) Вид удержания Сумма удержания (руб.) Сумма зарплаты на руки (руб.)
Оклад 23400 НДФЛ 13% 4056 27144
Больничный 7800
Общий доход 31200

Для нерезидента (иностранца), который отработал на дневной тарифной ставке (1300 руб.) 22 дня:

Вид дохода Сумма дохода (руб.) Вид удержания Сумма удержания (руб.) Сумма зарплаты на руки (руб.)
Оклад 28600 НДФЛ 30% 8580

20020

Общий доход 28600

Важно: несмотря на то что формула расчета НДФЛ проста, чтобы определить размер отчислений в бюджет, недостаточно знать только свою тарифную ставку, нужно также правильно рассчитать месячный доход.

Других общеобязательных удержаний из зарплат работников не предусмотрено. При этом работодатели дополнительно уплачивают за каждого сотрудника страховые взносы.

Особенности получения налоговых вычетов

Независимо от размера доходов, удержаний и выданной на руки заработной платы, резиденты РФ имеют право уменьшать размер насчитанного НДФЛ на сумму налоговых вычетов.

Главой 23 НК РФ установлены следующие виды вычетов:

 • стандартные (для льготных категорий граждан – чернобыльцев, инвалидов ВОВ, военнослужащих инвалидов, родителей и усыновителей несовершеннолетних и т.д.);
 • социальные (на обучение, на медицинские услуги, на добровольное пенсионное страхование и т.д.);
 • инвестиционные (от некоторых операций с инвестиционными ценными бумагами);
 • имущественный (от суммы приобретенного жилья).

Стандартные вычеты позволяют работнику ежемесячно снизить сумму НДФЛ с зарплаты на размер такого вычета. Например, один из родителей несовершеннолетнего ребенка может подать своему работодателю пакет документов на стандартный налоговый вычет, и ежемесячно сумма НДФЛ с зарплаты такого работника будет уменьшаться на 1 400 руб.:

Вид дохода Сумма дохода (руб.) Сумма НДФЛ (13%) руб. Стандартный налоговый вычет (руб.) Сумма удержаний в бюджет (руб.) Сумма зарплаты на руки (руб.)
Оклад 34320 4851,6 1400 4851,6 — 1400

33869

Премия 3000
Общий доход 37320

Суть социальных, инвестиционных и имущественных вычетов в том, что налогоплательщик, который в течение года тратил на обучение, медицинское обслуживание, покупку недвижимости и т.д., имеет право вернуть себе 13% от суммы произведенных затрат.

Для этого необходимо составить и подать в местную ФНС заявление на вычет, заполнить декларацию 3-НДФЛ и подготовить справку 2-НДФЛ за отчетный год (несмотря на то что срок действия справки 2-НДФЛ законом не установлен, лучше, чтобы она была взята перед подачей заявления на вычет). После рассмотрения документов ФНС либо перечисляет вычет на карточку налогоплательщика, либо позволяет на сумму налогового вычета погашать текущие обязательства по НДФЛ.

Совет: даже если ваша зарплата больше, чем средняя заработная плата в России (около 40 000 руб.), используйте свое право на налоговые вычеты, поскольку законодательство это позволяет.

Что собой представляет подоходный налог

Это вид прямого федерального налога, который удерживается из заработной платы работника. Исчисляется он в процентном соотношении от суммы заработка. Уплачивается такой налог с любого вида прибыли, полученной физическим лицом в календарном году.

Ставка налогообложения может различаться, в зависимости от статуса налогоплательщика: резидент и нерезидент РФ. При этом закон предусматривает вычеты — уменьшение налогооблагаемой базы для отдельных категорий граждан.

Рассмотрим ключевые аспекты, связанные с НДФЛ более детально.

Нормативно-правовая база

Основные положения, связанные с уплатой подоходного налога регулируются:

 • Бюджетным Кодексом РФ;
 • Главой 23 Налогового Кодекса РФ;
 • Приказом ФНС № САЭ-3-04/706;
 • Приказом Министерства по налогам и сборам № БГ-3-04/583;
 • Приказом Минфина № 145н.

С каких доходов уплачивается

 • Заработная плата;
 • Полученные дивиденды;
 • Выигрыши и денежные призы в лотереях (на сумму больше 4 000 рублей);
 • Доход от продажи имущества;
 • Прибыль от сдачи недвижимости в аренду;
 • Продажа акций и других ценных бумаг.

Не удерживается

 • Алиментные и пенсионные выплаты;
 • Стипендии;
 • Любые виды материальной помощи;
 • Выходные пособия, полагающиеся при увольнении;
 • Компенсационные выплаты;
 • Вознаграждение за донорство;
 • Командировочные расходы;
 • Компенсация за причинение вреда здоровью.

Куда перечисляют удержанные средства

Подоходный налог поступает в местный и региональный бюджет. Распределение производится по такому принципу:

 • Субъекты федерации — 85%;
 • Муниципалитеты — 15%;
 • Городские округа — 5%.

Налоговые вычеты

Действующим законодательством устанавливаются следующие варианты налогового вычета:

 • Стандартные — полагаются гражданам, имеющим определённые льготы;
 • Социальные — полагаются при добровольном пенсионном страховании, за обучение и некоторые виды медицинских услуг;
 • Имущественные — рассчитываются от стоимости приобретённой недвижимости.

В зависимости от категории налогоплательщика, величина налогового вычета может изменяться.

Рассмотрим, как работает эта система.

Вычет в 500 рублей получают:

 • Участники войн и вооружённых конфликтов;
 • Герои Советского Союза и РФ;
 • Инвалиды 1-2 группы;
 • Граждане, пострадавшие от техногенных катастроф.

Вычет в 1 400 рублей получают граждане, родившие двух детей. Отметим, что ставка применяется для каждого ребёнка в отдельности. В частности, при рождении второго ребёнка, сумма вычета удваивается, и составляет уже 2 800 рублей.

Вычет в 3 000 рублей полагается:

 • Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;
 • Многодетным родителям, на иждивении которых находится 3 и более несовершеннолетних детей;
 • Инвалидам войны;
 • Гражданам, принимавшим участие в испытании ядерного оружия.

Дети-инвалиды получают вычет в 12 000 рублей. Эта льгота распространяется на родителей и усыновителей, суммируясь за каждого ребёнка. Опекуны и попечители могут рассчитывать на налоговый вычет, в размере 6 000 рублей. Матерям-одиночкам, налоговые вычеты предоставляются в двойном размере.

Нужно отметить, что граждане имеют право только на один вид налогового вычета. Эти привилегии не суммируются, за исключением уменьшения налоговой базы при рождении детей. Если возникает ситуация, когда человек может рассчитывать на два и более видов налоговых вычетов, выбирается наиболее выгодная ставка.

Применение расчётов на практике

Рассмотрим, как исчисляется подоходный налог с зарплаты сотрудников в различных жизненных ситуациях.

Налог с сотрудника, имеющего на иждивении 3-их детей

Некто Иванова работает на фабрике фасовщицей, получая за свой труд 30 000 рублей, что обеспечивает ей ежегодный доход в размере 360 000 рублей. Женщина воспитывает 3-их дочерей, в возрасте 25, 13 и 9 лет. На старшую дочь вычет не полагается, на младших, учитывается в размере 4 400 рублей — 1 400 и 3 000 на второго и третьего ребёнка соответственно.

Рассчитывается НДС так: (30 000 — 4 400) * 13/100 = 3 328 рублей. Отметим, что данная льгота действует до тех пор, пока сумма выплаченной зарплаты не составит 280 000 рублей. Например, у Ивановой, доступный лимит истечёт в сентябре, и уже со следующего месяца, НДФЛ для неё будет рассчитываться без учёта налоговых вычетов: 30 000 * 13/100 = 3 900 руб.

Двойной вычет

Изменим судьбу Ивановой. Допустим, она мать-одиночка, работающая фасовщицей, и получающая 30 000 рублей. Женщина воспитывает двух дочерей, в возрасте 9 и 13 лет. В такой ситуации, Иванова получает вычет 1 400 рублей на каждого ребёнка. Учитывая, что она одинокая, здесь применяется удвоенная ставка, следовательно, размер налогового вычета для неё составит 5 600 рублей. Расчёт выполняется так: (30 000 — 5 600) * 13/10 = 3 172 руб.

Отметим, что если Иванова выйдет замуж, она утратит право на двойной вычет, следовательно, сумма подоходного налога для неё составит: (30 000 — 2 800) * 13/100 = 3 536 рублей.

Для нерезидента

Предположим, что у Ивановой нет детей, и она устроилась на фабрику, предварительно прожив несколько лет за границей. В этом случае, первые полгода у неё будет статус нерезидента РФ. Следовательно, НДФЛ для неё будет рассчитываться так: 30 000 * 30/100 = 9 000 рублей. Спустя 183 дня, Иванова приобретает статус резидента, следовательно, подоходный налог будет исчисляться по стандартному тарифу 13%.

С полученного дохода

В ряде случаев, работодатели называют сотрудникам суммы, которые они будут получать на руки. Это чистый заработок, с которого уже удержан необходимый налог. Как узнать размер своей «грязной» зарплаты?

Исходя из того, что работник является резидентом РФ, он получает на руки 87% от настоящего оклада. Допустим, что сотрудник ежемесячно получает 60 000 рублей. Узнать общую сумму заработка можно так: 60 000/0.87 = 68 965.5 рублей.

Как рассчитать подоходный налог с зарплаты в 2019-2020 году?

Подоходный налог с зарплаты рассчитывается следующим образом:

 1. Все доходы, полученные работником, суммируются: учитываются поощрения, премии и прочие дополнительные выплаты.
 2. Из общей суммы вычитаются официальные расходы – налоговые вычеты (стандартные, имущественные и социальные).
 3. Из полученной суммы взимается налог в размере 13% или 30%.

Процентная ставка размера НДФЛ в 2019-2020 году зависит от статуса налогоплательщика: является ли он резидентом РФ или нет.

Выясним для начала, кто является резидентом РФ. Официально резидентом РФ является налогоплательщик, если он более 183 календарных дней пребывает в нашей стране на законных основаниях. Причем в течение этих 183 дней человек не выезжает из РФ. В противном случае налогоплательщик получает статус нерезидента.

В общих случаях ставки НДФЛ для резидентов составляют 13%, а для нерезидентов – 30%.

Обратите внимание, что на протяжении года налоговый статус вашего сотрудника в целях расчета НДФЛ может измениться. Поэтому на конец года необходимо произвести перерасчет НДФЛ по соответствующей ставке.

Перед тем как рассчитывать подоходный налог с зарплаты (НДФЛ) сначала необходимо учесть налоговый вычет. По законодательству РФ, налоговый вычет — это льгота, которая предоставляется работникам.

Налоговые вычеты, как правило, составляют:

 • 500 рублей;
 • 1 400 рублей;
 • 3 000 рублей.

Приведем пример:

Ежемесячный доход женщины — 12 000 рублей. Она — мать несовершеннолетнего ребенка. По закону для этой категории граждан Российской Федерации предусмотрен налоговый вычет в размере 1 400 рублей. В этом случае подоходный налог с заработной платы будет рассчитываться следующим образом: 12 000 — 1 400 = 10 600 рублей.

Процентные ставки подоходного налога с зарплаты в 2019-2020 году

Нужно отметить, что процентные ставки подоходного налога находятся в прямой зависимости от такого фактора, как статус налогоплательщика (с учетом видов полученного им дохода).

Плательщики налогов в РФ делятся на два вида:

 1. Налоговые резиденты — люди, которые прибыли в Российскую Федерацию и пробыли на ее территории не менее 183 дней (за последний год).
 2. Налоговые нерезиденты — граждане иностранных государств, которые за последний год (12 календарных месяцев) находятся на территории Российской Федерации менее 183 календарных дней.

Подавляющее большинство граждан РФ являются налоговыми резидентами. Подоходный налог с заработной платы резидентов составляет 13%.

Так же ставка НДФЛ в размере 13% предусмотрена для граждан ЕАЭС, которые работают в России. К странам, входящим в ЕАЭС, относятся Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения.

И еще одна категория населения со ставкой НДФЛ в 13% — это беженцы и иммигранты.

Для нерезидентов РФ подоходный налог с зарплаты рассчитывается по ставке 30%.

Если нерезидент находится на территории РФ более 183 календарных дней, то подоходный налог с его зарплаты будет в этом случае составлять не 30%, а 13%.

Стандартные, социальные и имущественные вычеты

В некоторых случаях для уменьшения НДФЛ можно воспользоваться стандартными, социальными и имущественными вычетами, предусмотренными законодательством РФ.

Стандартные вычеты предоставляются следующим категориям граждан:

 • родителям (усыновителям или опекунам) у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети;
 • родителям, у которых на иждивении находятся ученики до 24 лет.

Размер льготы составляет 1 400 рублей (на каждого первого и второго ребенка). Если в семье три и более детей, то вычет предоставляется по 3000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка. Использовать стандартный вычет можно только по основному месту трудоустройства. Причем оба родителя имеют право претендовать на данный вычет.

Еще один вариант получения вычета – вычет может предоставляться в двойном размере по месту работы одного из родителей, в случае если другой родитель предоставил заявление о неполучении вычета по своему месту работы.

Для опекунов, попечителей и их супругов, воспитывающих ребенка–инвалида, не достигшего возраста 18 лет, или ребенка-инвалида 1-2 группы, обучающегося по очной форме в учебном заведении в возрасте до 24 лет, сумма вычета на такого ребенка составляет 6000 рублей.

Для родителей и усыновителей ребенка-инвалида до достижения им 18 лет, или если такой ребенок является инвалидом 1, 2 группы и обучается по очной форме обучения, то до достижения им 24 лет, сумма вычета составляет 12 000 рублей.

Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется работнику с начала календарного года, даже если заявление было подано позднее.

Если в течение года работник не использовал право на вычет, он может получить денежное возмещение от ИФНС, подав в ИФНС декларацию о доходах и справки, подтверждающие право вычета.

Право на вычет в размере 1 400 рублей утрачивается, если сумма совокупного размера дохода (в течение отчетного года) составляет более 350 тысяч рублей.

Социальные вычеты предоставляются:

 • на обучение (свое или детей);
 • на лечение;
 • на покупку лекарств;
 • на пенсионное обеспечение.

Имущественные вычеты предоставляются в случае:

 • продажи автомобиля;
 • продажи (покупки) недвижимости (доли недвижимости) или земельного участка.

Имущественный вычет можно использовать только один раз (например, при уплате процентов по ипотеке).

Полный список доступных для граждан Российской Федерации льгот и вычетов содержится в статье 218 Налогового кодекса РФ.

Подоходный налог с минимальной зарплаты в 2019-2020 году

Подоходный налог с минимальной зарплаты исчисляется также как и с других видов доходов работников. Работник вправе использовать свои налоговые вычеты. Когда у налогоплательщика есть право на несколько видов стандартных налоговых вычетов, то он может использовать только один.

Суммировать несколько стандартных вычетов нельзя, за исключением вычетов на детей.

Из минимальной заработной платы работника удерживается подоходный налог, рассчитанный по ставке (13% или 30%). Работник получает зарплату за вычетом НДФЛ.

Рассчитанный по соответствующей ставке подоходный налог с минимальной зарплаты удерживается из дохода работника. Сотруднику выплачивается заработная плата за вычетом НДФЛ. Другие удержания (погашение кредита, алименты и прочее) вычитаются из оставшейся после вычета НДФЛ суммы.

Доходы, которые не подлежат налогообложению

Перечень доходов, которые по законодательству не облагаются налогом (статья 217 Налогового кодекса РФ):

 • стипендии;
 • все виды социальных доплат и пенсий;
 • пособия по беременности и родам;
 • пособия по безработице;
 • алименты (на основании решений суда);
 • материальная помощь до 4000 рублей (в год);
 • различные виды компенсаций (командировочные и суточные расходы).

Налогом НДФЛ облагаются в общем порядке выплаты по больничным листам по временной нетрудоспособности (или по уходу за больным).

Максимальная сумма вычетов при расчете подоходного налога с зарплаты может учитываться, когда работник попадает под несколько категорий вычетов.

В случае отпуска (болезни) подоходный налог с зарплаты в 2019-2020 году рассчитывают по средней заработной плате.

Подоходный налог с зарплаты удерживается с работников, которыми были заключены договоры подряда.

Расчет подоходного налога в 2019-2020 году с примером

Расчет подоходного налога в 2019-2020 году производится следующим образом:

1. Суммируются все доходы работника, в том числе премии, поощрения, дополнительные выплаты.
2. Определяется размер вычета.
3. Из всей суммы доходов вычитаются вычеты.
4. Определяется размер процентной ставки подоходного налога в зависимости от статуса работника: резидент 13% или нерезидент 30%.
5. Высчитывается сумма налога, подлежащего уплате в федеральный бюджет.

Пример:

Необходимо рассчитать НДФЛ за месяц работы резидента РФ, имеющего 3-х детей.

Месячный доход работника составил 75 000 рублей.

Вычет на троих детей составит 1400 + 1400 + 3000 = 5800 рублей.

НДФЛ для такого наемного работника составит:

(75 000 – 5800) X 13% = 8 996 рублей.

Для этого работника возможность применения налогового вычета на детей закончится, когда его суммарный доход составит 350 000 рублей.

Многие плательщики НДФЛ считают, что налоговый вычет они могут получить в виде денежных сумм. Это совершенно неверно. В действительности на размер налогового вычета уменьшается полученный доход, а затем рассчитывается НДФЛ к уплате.

Если в 2020 году не произойдет изменений, о которых мы расскажем ниже, то пример расчета подоходного налога, описанный выше по тексту, будет актуальным и в 2020 году.

Планируемые изменения в расчете подоходного налога в 2020 году

Сразу отметим, что ожидаемые изменения в расчете подоходного налога в 2020 году, относятся к разряду не очень радостных.

Независимые эксперты РАНХиГС провели расчеты и пришли к выводу, что если увеличить налог на доходы физических лиц, то появится возможность сбалансировать бюджет России. Что их побудило делать такие расчеты — догадайтесь сами.

В Министерстве финансов не обошли стороной выводы экспертов и подготовили законопроект. Суть данного законопроекта состоит в постепенном повышении налога на доходы с 2020 года по 2025 год на 1% ежегодно в течение пяти лет:

 • 2020 год – 1%;
 • 2021 год – 2%;
 • 2022 год – 3%;
 • 2023 год – 4%;
 • 2024 год – 5%.

В итоге к 2025 году НДФЛ по сравнению с 2019 годом повысится на 6%, и удерживать с работников необходимо будет не 13%, а 18%. Дополнительный процент НДФЛ будет направляться на формирование пенсионного капитала.

Также же законопроектом предполагается, что работники будут вправе отказаться от удержания дополнительных денежных средств, предоставив работодателю соответствующее заявление. Пока повышение НДФЛ только в планах, а реализуются они или нет, покажет время.

Материал отредактирован в соответствии с изменениями законодательства РФ 03.09.2019

Какие выплаты не облагаются НДФЛ

Эти выплаты перечислены в статье 217 НК РФ. Вот самые распространенные начисления работодателей в пользу работников, которые не облагаются налогом:

 • суточные в пределах 700 руб. в командировках по России и в пределах 2 500 руб. в командировках за рубежом;
 • единовременные выплаты в связи со смертью члена семьи;
 • выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка в пределах 50 тысяч рублей на одного ребенка;
 • плата за обучение;
 • матпомощь, призы в пределах 4 тыс. руб. в год;
 • возмещение процентов по ипотеке;
 • определенные государственные пособия, компенсации и др.

Если были такие выплаты, их нужно вычесть, прежде чем производить расчет налога с заработной платы.

Кстати, некоторые работодатели пользуются этим, чтобы сэкономить на НДФЛ и страховых взносах – они заменяют часть заработной платы необлагаемыми выплатами. Например, работодатель знает, что сотрудник платит ипотеку или получает платное образование. Он нанимает его на меньшую зарплату и оплачивает обучение или компенсирует ипотечные проценты. С этих сумм не платят ни НДФЛ, ни страховые взносы. Это вполне законный вариант налогового планирования, если есть подтверждающие документы и обоюдное согласие.

Налоговые вычеты при расчете НДФЛ с заработной платы

Некоторые работники имеют право на налоговые вычеты.

Стандартные вычеты перечислены в статье 218 НК РФ, это:

 • 3 000 руб. для чернобыльцев, участников ядерных испытаний, инвалидов ВОВ;
 • 500 руб. для Героев СССР, РФ, обладателей ордена Славы, инвалидов с детства, доноров костного мозга и еще целого списка лиц;
 • по 1 400 руб. на первого и второго ребенка и по 3 000 руб. на третьего и последующих детей до 18 лет (до 24 лет, если ребенок студент-очник); 12 000 руб. на ребенка-инвалида до 18 лет (до 24, если он студент-очник).

Эти вычеты на детей предоставляются ежемесячно до того момента, как годовая зарплата «перевалит» за 350 тысяч рублей. После этого до конца года право на вычет теряется.

Кроме стандартных, есть еще социальные налоговые вычеты, они перечислены в статье 219 НК РФ. Вычет полагается, если сотрудник покупал первое жилье, платно учился или оплачивал учебу детей, оплачивал лечение за себя или близких, отчислял деньги благотворительным организациям, в негосударственный пенсионный фонд.

Все эти вычеты работодатель должен учесть при расчете налога в случае, если работник принес подтверждающие документы.

Пример расчета НДФЛ с зарплаты с учетом необлагаемых выплат и вычетов

Анна Телегина работает экономистом. У нее трое детей младше 18 лет.
Анна проработала весь январь без больничных и командировок. Ее оклад – 50 000 руб.
В этом же месяце работодатель выплатил ей материальную помощь 5 000 руб.
Итого доход Анны за месяц – 55 000 руб.

Чтобы посчитать налог, бухгалтер должен вычесть из дохода за месяц суммы вычетов на детей и скидку на мат. помощь, но только в пределах лимита 4 000 руб.:

55 000 – (1 400 + 1 400 + 3 000 + 4 000) = 45 200 – с этой суммы и будет удерживаться налог.

45 200*13% = 5 876 – это НДФЛ за январь.

Эту сумму работодатель удержит из зарплаты Анны и перечислит в бюджет обязательно не позднее следующего дня после выплаты заработной платы.

Внимание!

По закону зарплату нужно платить два раза в месяц: так называемый аванс и основную часть. С аванса НДФЛ удерживать не нужно. НДФЛ со всей зарплаты вычитают при выплате второй части. Но если аванс выплачивают в последний день месяца, Минфин считает, что нужно сразу удержать и перечислить налог, а со второй части перечислить уже после окончательного расчета за месяц (письмо от 23.11.2016 № 03-04-06/69181).

За февраль и последующие месяцы НДФЛ нужно считать не отдельно за каждый месяц, а нарастающим итогом. То есть взять все начисления с начала года, вычесть из них все необлагаемые выплаты и вычеты, и умножить на 13%. Из этой суммы вычесть НДФЛ за предыдущие месяцы, начиная с января. То, что в остатке, – и есть НДФЛ за текущий месяц.

В том месяце, когда годовой доход Анны превысит отметку в 350 тыс. руб. (а при ее окладе это будет в августе), бухгалтер уже не будет предоставлять вычеты на детей и возобновит их только в январе следующего года. Если в течение текущего года Анне еще раз выдадут мат. помощь, то с нее удержат налог в полном объеме, потому что годовой лимит в 4 000 руб. уже исчерпан.

Мы привели простой стандартный пример. Однако на практике сотрудники уходят и в отпуска, и в декреты, и на больничные, ездят в командировки, увольняются, получают компенсации и т.д. Все это усложняет расчет зарплаты и налогов, потому что в каждой ситуации действуют свои правила. Стоит ошибиться – и возникают риски того, что придется производить перерасчеты зарплаты и налогов, сдавать уточненные расчеты, а после проверки, возможно, доплачивать налоги и взносы, платить пени и штрафы.

Расчет страховых взносов с заработной платы

Каждый работодатель должен платить взносы на 4 вида обязательного страхования: пенсионное (22%), медицинское (5,1%), социальное (2,9%) и от несчастных случаев на производстве (от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса опасности работ). Итого минимум 30,2%.

Некоторые предприятия имеют право на пониженные ставки взносов. Список льготников перечислен в статье 427 НК РФ. С 2019 года этот список заметно сократился.

Перекладывать взносы на сотрудника нельзя, работодатель их обязан платит за свой счет.

Здесь тоже есть необлагаемые выплаты, и их нужно учитывать. Они перечислены в статье 422 НК РФ. Они во многом пересекаются с выплатами, которые не облагаются НДФЛ. Вот самые распространенные:

 • возмещение расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации;
 • матпомощь в связи со смертью члена семьи;
 • матпомощь в связи с рождением (усыновлением) детей до 50 тысяч рублей;
 • матпомощь до 4 тысяч рублей в год;
 • компенсация процентов по ипотеке и т.д.;
 • государственные пособия и компенсации.

Если такие выплаты были, их нужно вычесть из зарплаты, прежде чем считать взносы.

Вернемся к нашему примеру.

За январь Анне Телегиной начислили 50 000 руб., плюс 5 000 руб. – материальная помощь. При расчете взносов бухгалтер вычтет 4000 руб. в качестве скидки на мат. помощь и посчитает взносы с 51 000 рублей:

51 000*22% = 11 220 руб. – взносы на пенсионное страхование;
51 000*5,1% = 2 601 руб. – взносы на медицинское страхование;
51 000*2,9% = 1 479 руб. – на социальное страхование (на случай временной нетрудоспособности и материнства);
51 000*0,2% = 102 руб. – на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Итого компания заплатит за Анну 15 402 руб. страховых взносов. Их нужно перечислить в ИФНС и ФСС до 15 числа месяца, который следует за месяцем начисления. То есть, если речь о взносах с январской зарплаты, то их нужно перечислить в бюджет до 15 февраля.

Взносы за следующие месяцы нужно считать по аналогии с подоходным налогом – нарастающим итогом.

Возможные штрафы за неправильный расчет НДФЛ, взносов или опоздание с их уплатой – 20% от недоимки, плюс пени. Отдельные штрафы возможны за ошибки в отчетах по НДФЛ и страховым взносам.

Если Вы все же не готовы каждый месяц отвлекаться от основных задач вашего бизнеса и переживать о том, все ли верно сделал ваш бухгалтер, компания 1C-WiseAdviсe возьмет на себя эти работы и гарантирует Вам расчет зарплаты и расчеты налогов и взносов без ошибок. Мы, являясь официальным представителем копании 1С в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг, разработали уникальные в своем роде многоуровневые контрольные мероприятия для поддержания высокого качества представляемых услуг нашим клиентам.

При передаче расчета зарплаты на аутсорсинг в 1C-WiseAdviсe вы можете быть уверены в том, что зарплата сотрудников, налоги и взносы с нее будут рассчитаны правильно.

Чтобы минимизировать ваши затраты на услуги и исключить какие-либо ошибки в работе, мы автоматизировали все стандартные операции в расчетах.

Помимо этого качество наших сервисов подтверждено полисом страхования профессиональной ответственности перед клиентами с покрытием до 70 000 000 рублей. Это гарантирует Вам, что в случае возникновения ошибки по вине нашего специалиста, Ваши финансовые потери застрахованы, убытки компании будут возмещены в оперативном порядке.

Заказать услугу