Постановление 628

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2020 р. № 628
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 103) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р. № 628

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6

1. У вступній частині постанови слово «другого” замінити словом «третього”.

2. У Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженому зазначеною постановою:

1) у підпункті 3 пункту 3 слова «органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках” замінити словом «Казначействі”;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки місцевого бюджету, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.”;

3) в абзаці другому пункту 7 слова «Державної казначейської служби” замінити словом «Казначейства”;

4) у пункті 11 слова «органах Державної казначейської служби” замінити словом «Казначействі”;

5) у пункті 12:

в абзаці першому слова «Державної казначейської служби” замінити словом «Казначейства”;

абзаци восьмий і дев’ятий викласти в такій редакції:

«Операції, пов’язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться органами Казначейства відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства у визначеному законодавством порядку.”;

6) у пункті 13:

слова «органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках” замінити словом «Казначействі”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«У договорі банківського вкладу (депозиту) обов’язково зазначаються реквізити рахунка для повернення коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках.”;

7) у пункті 14 та абзацах першому і другому пункту 15 слова «Державна казначейська служба” в усіх відмінках замінити словами «Казначейство” у відповідному відмінку.